niedziela

"Poezja Herberta odpowiada mojemu osobistemu poglądowi na świat" - Z. Zapasiewicz